Sunday, 23/01/2022 - 16:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hà Châu

26/2/2018

một số hình ảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Đoàn thanh niên 

Thực hiện kế hoạch đoàn xã, kế hoạch chi đoàn về phát triển lực lượng đoàn viên trong chi đoàn. Ngày 26/2/2018 chi đoàn kết hợp với đoàn xã mở lớp bồi dưỡng kên thức đoàn cho 52 em đội viên lớn tuổi trong Liên đội.